شب بود...

یه عده کنار عشقشون بودن...

یه عده هم داشتتن با عشقشون حرف می زدن...

منم پتوم و کشیدم رو سرم

بغضمو قورت دادم و چشمامو بستم و گفتم: به درک که تنهام...تاريخ : | 21:22 | نویسنده : hasan | [ ]

First Love Website

.

.

.

 . . . Coming Soonتاريخ : | 11:14 | نویسنده : hasan | [ ]
حرف دلم...

 

هيچ شباهتی به يوسف ندارم...

 نه رسولم,نه زيبايم,نه براي كسي عزيزم,نه چشم به راهي دارم...

فقط...

در " چاه " افتاده ام!!! تاريخ : | 21:36 | نویسنده : hasan | [ ]

آدمک آخردنیاست بخند...

آدمک عشق همین جاست بخند...

دسته خطی که توراعاشق کرد...

شوخی کاغذی مابودبخند...

آدمک خرنشوی گریه کنی...

کل دنیا سراب است بخند...

آن خدایی که بزرگش خواندی...

به خدامثل توتنهاست بخند...تاريخ : | 16:31 | نویسنده : hasan | [ ]

اول

 

دل مرا شکست

بعد نمازش را

مسافر است دیگر...

گاهی می آید که برود؟؟؟تاريخ : | 10:42 | نویسنده : hasan | [ ]

دستم به سمت تلفن می رود و بر میگردد

مانند کودکی که به او گفته اند

شیرینی روی میز برای مهمان هاست....تاريخ : | 10:38 | نویسنده : hasan | [ ]

چـه قــدر زبـان نـفهم اَند مـو هـایــَـم ...


دسـت هـای تـو را از کــُـجا بــیاورم !!تاريخ : | 10:37 | نویسنده : hasan | [ ]

دل تنگ ک میشوی

تنگ میشود راه تنفست...تاريخ : | 10:34 | نویسنده : hasan | [ ]

هنوزهم مثل انشاهای دوران دبستان بانتیجه گیری مشکل دارم!!!

چرا رفتی........؟؟؟تاريخ : | 10:32 | نویسنده : hasan | [ ]

درد دارد!!!

کسی تنهایت بگذارد که به جرم بااوبودن همه تنهایت گذاشتن...تاريخ : | 10:28 | نویسنده : hasan | [ ]

چه نامردیست روزگار....

حالاکه پرازحرفیم...

دیگرزنگ انشا نداریم؟؟؟تاريخ : | 15:34 | نویسنده : hasan | [ ]

زیـــــــرِ آوارِ دلـتــنــگـــی

لــه شـــدن هـــم

عــــالمـــی دارد!!!تاريخ : | 15:22 | نویسنده : hasan | [ ]

تاب تاب عباسی

یادش بخیراون بازی

هربارقسم می دادم

خدامنو نندازی....

اما الان...

تاب تاب عباسی

خدا خستم از بازی

دنیاچقدتابم داد

کاشکی منو بندازی...!!!تاريخ : | 15:15 | نویسنده : hasan | [ ]

دســتـــهایش با من . . .

چـــــشــــمهایش در خیابان . . .

دلـــــــــــــــــــــــش . . .

این یکی را نمیخواهم بدانم . . . !تاريخ : | 22:27 | نویسنده : hasan | [ ]

یخ کرده ام از تنهایی...

خورشیدم انگار سرگرم سرزمین دیگریست !!!تاريخ : | 22:20 | نویسنده : hasan | [ ]

خیلی دلم واسه خودم سوخت...

وقتی جواب همه احساس وعشقم شد یه جمله و کوبید تو صورتم...

مگه چیزی بین ما بوده؟؟؟تاريخ : | 22:18 | نویسنده : hasan | [ ]

ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﻨﻬـــﺎﻳﻲ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛــﺴﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ...

ﻳﻜﺒـــﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛـــﺮﺩﻡ ﭼﻨﺪﺑــﺮﺍﺑﺮ ﺷـــﺪ!تاريخ : | 22:11 | نویسنده : hasan | [ ]

یکبار دیگر برگرد و از اول برو...

چشمانم پر از اشک بود!!خوب ندیدمت!!!تاريخ : | 22:6 | نویسنده : hasan | [ ]

نگران خیس شدن پاهایش بود

درآن زمان که آب ازسرمن گذشته بود...!تاريخ : | 17:24 | نویسنده : hasan | [ ]

یکی بود...

یکی نبود؟؟؟

نه.یکی بود با دونفرم بود!!

هه!لعنتی!!تاريخ : | 17:20 | نویسنده : hasan | [ ]
اینبار حتی اگر دستانم هم یخ کرد،دستان کسی را نمیگیرم!

جیب هایم ماندنی ترند....تاريخ : | 17:17 | نویسنده : hasan | [ ]

خــدایـــا؟??

کمی بیاجلوتر...

میخواهم درگوشت چیزی بگویم...

این یک اعتراف است...

مـــن بــــی او...

دوام نمی آورم؟!تاريخ : | 17:9 | نویسنده : hasan | [ ]

من ازتوهیچی نمیخواهم فقط...

فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو...

حلالم کنداگرهنوز شب ها بایادتو میخوابم!!!تاريخ : | 17:2 | نویسنده : hasan | [ ]

آنقدر دلتنگت شده ام ...


که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم..!!


تاريخ : | 22:22 | نویسنده : hasan | [ ]

دلم آغوش آن نامحرمی را می خواهد که...

محرم بودنش را خودم میدانم و دلم...!تاريخ : | 22:17 | نویسنده : hasan | [ ]

گاهے دلم بے هوا ، هوایت را مے کند . . .

هواے تو ، تویے کہ هیچ وقت هوایم را نداشتے !تاريخ : | 22:15 | نویسنده : hasan | [ ]

تـــــو چه میفهمی...

حال و روز کسی را که دیگر...

هــــــــیچ نگاهی دلش را نمی لرزاند...تاريخ : | 22:11 | نویسنده : hasan | [ ]

خاطرات هر چه شیرین تر باشند

بعد ها از تلخی

گلو یت را بیشتر می سوزانند...تاريخ : | 22:4 | نویسنده : hasan | [ ]

احســاس میکنـــم بــازی را باختــم,

ولــی هیچکــس حواســش نیســت

کــه مــن یــار بــودم نــه حــریف!تاريخ : | 21:42 | نویسنده : hasan | [ ]

شرم دارم به مادرم بگویم:

آن که به خاطرش قلبت را شکستم.......

تنهایم گذاشت......تاريخ : | 23:55 | نویسنده : hasan | [ ]